نمونه ای از طرح های گرافیک نقطه، کاتالوگ شرکت هایی همچون فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ذوب آهن اصفهان و…

                                  «« برای مشاهده اندازه بزرگ تصاویر ،بر روی آن کلیک کنید »»