در شاخه گرافیک طراحی مطبوعات خود به سه بخش اصلی تقسیم بندی می شود که شامل:

  • طراحی صفحه آرایی
  • طراحی جلد کتاب
  • تصویر سازی

را شامل می شود که گرافیک نقطه به صورت حرفه ای در این حیطه فعالیت می کند و در این زمینه با شرکت هایی همچون فولاد مبارکه اصفهان ، ذوب آهن اصفهان ، فولاد مبارکه هرمزگان ، سازمان جهاد کشاورزی اصفهان و… فعالیت نموده و شما می توانید در بخش نمونه کار ها رزومه فعالیت های ما را مشاهده نمایید